PREDMETI PETE GODINE:
Diplomski studij

 

Predmeti 5. godine

Jean Monnet centar izvrsnosti Katedre za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi katedra.

Za seminar u Dubrovniku prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz predmeta koje nudi Jean Monnet katedra za europsko javno pravo.

Jean Monnet Predmeti

Nastavnik

Semestar

ECTS

EU Constitutional Law Bačić Selanec zimski  4
Jurisdiction and Role of the European Court of Justice Ćapeta / Petrić ljetni 4
EU Internal Market Law  Goldner Lang / Carević ljetni 4
Fundamental Rights in the EU Vasiljević ljetni 4
EU Migration and Asylum Law Goldner Lang zimski 4
EU Climate Change Law Carević zimski  4

 

Klikom na naziv predmeta moguće je dobiti više informacija o svakom predmetu.