UČENJE NA DALJINU - PREDMET UVOD U PRAVO EU:
Uvod u pravo EU - Učenje na daljinu

 

 

E-learning predmet ‘Uvod u pravo Europske unije’ je predmet učenja na daljinu, otvorenog pristupa, namjenjen studentima, pravnim i medijskim stručnjacima, javnim službenicima i aktivistima civilnog društva u Hrvatskoj i regiji.

 

Predmet je razvijen u okviru Jean Monnet centra izvrsnosti i otvoren je svim osobama zainteresiranim zastjecanje osnovnih znanja o pravnom sustavu EU, bez obzira borave li na području Hrvatske, u drugoj državi u Europi ili svijetu. Za korištene materijala za učenje u okviru ovog predmeta nisu potrebna specifično pravna znanja.  


Predmet se sastoji od sljedećih nastavnih jedinica:

1. Evolucija EU

2. Struktura i institucije EU

3. Opća načela prava EU i funkcioniranje pravnog poretka EU

4. Izvori EU prava

5. Pravosudni sustav EU

6. Funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU

7. Građanstvo EU

8. Temeljna prava u EU

 

Cilj je predmeta zainteresiranoj javnosti pružiti osnovna znanja o funkcioniranju pravnog poretka EU te razumijevanje osnovnih koncepata i načela prava EU.

 

Za pristup nastavnim materijalima potrebno je registrirati se na sljedećem linku:

https://new.edmodo.com

Nakon registracije, e-learning predmetu je moguće pristupiti uz šifru grupe 5b5z5q