INFOPAKET:
Predmeti koje izvode članovi katedre za europsko javno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europski sud za ljudska prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Institucije i pravni sustav EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišnog natjecanja 2 6.0
0,0,0
INFO
Metodologija prava Europske unije 2 6.0
0,0,0
INFO
Dodatni seminarski rada 3 6.0
0,0,0
INFO
Obrana završnog specijalističkog rada 3 15.0
0,0,0
INFO
Provedeno i javno izloženo istraživanje specijalističkog rada 3 15.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Institucije i pravni sustavi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnje tržišta EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišne utakmice 3 6.0
0,0,0
INFO
Opća načela prava u praksi Europskog suda 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo konkurencije - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Institucije i izvori prava u EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
EU Internal Market Law (Jean Monnet module) 10 4.0
1,1,1
INFO
Fundamental Rights in the European Union 10 4.0
1,1,1
INFO
Jurisdiction and Role of the European Court of Justice 10 4.0
1,1,1
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Europsko javno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
European Public Law - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Europsko javno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
EU Climate Change Law 9 4.0
0,0,0
INFO
EU Constitutional Law 9 4.0
0,0,0
INFO
EU Gender Equality Law 9 4.0
0,0,0
INFO
EU Migration and Asylum Law 9 4.0
0,0,0
INFO
European Public Law - seminar 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike 6 3.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pravo Europske unije 5 5.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije 2 3.0
0,0,0
INFO