PRIMJERI MAGISTARSKIH (DIPLOMSKIH) RADOVA:
Magistarski (diplomski) radovi obranjeni na Katedri za EJP

Magistarski (odnosno kako ih još nazivaju – diplomski) radovi obranjeni na Katedri za europsko javno pravo se objavljuju na web stranicama katedre.


Obranjeni radovi