MELITA CAREVIĆ:
Melita Carević

Dr. sc. Melita Carević, LL.M., zaposlena je kao izvanredna profesorica na Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Jean Monnet centru izvrsnosti „EU Global Leadership in the Rule of Law“, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Europsko javo pravo, EU Internal Market Law i EU Climate Change Law u sklopu integriranog pravnog studija te predmeta Pravo unutarnjeg tržišta EU i Europsko pravo tržišnog natjecanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Europskog prava. Voditeljica je projekta Jean Monnet modul „Climate Change Law in the EU“, koji traje od 2022. do 2025.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2008. magna cum laude, među 1% najuspješnijih studenata svoje generacije te je tijekom studija bila nagrađena posebnom rektorovom nagradom. Magistrirala je 2011. na University of Michigan Law School kao dobitnica Grotius stipendije. Doktorat znanosti stekla je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2015. obranivši disertaciju „European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“. Kao znanstvena novakinja pridružila se je Katedri za europsko javno pravo 2009. Tijekom 2014. stažirala je na Sudu Europske unije u kabinetu suca Siniše Rodina te je bila gostujući istraživač u kabinetu nezavisne odvjetnice Eleanor Sharpston, a tijekom 2016. se znanstveno usavršavala Pravnom fakultetu Sveučilišta Oxford. Pravosudni ispit položila je 2018.

Dr. Carević je sudjelovala u edukaciji sudaca i državnih odvjetnika u području prava Europske unije pri Pravosudnoj akademiji te je vodila brojne radionice o pravu EU za odvjetnike i suce u sklopu programa cjeloživotnog učenja. Autorica je znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama te istraživačica na nekoliko međunarodnih projekata. Glavna je urednica je časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy, voditeljica Doktorskog studija iz Europskog prava (stari program), zamjenica voditeljice Posljediplomskog specijalističkog studija iz Europskog prava te dopredsjednica stručne udruge CROSEL. Članica je akademske mreže GreenDeal-Net, Hrvatske udruge za pravo i politiku tržišnog natjecanja te od veljače 2023. Radne skupine za izradu stajališta na prijedlog Uredbe o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Istraživanje dr. Carević usredotočeno je na pravo klimatskih promjena u EU, pravo zaštite okoliša EU, pravo unutarnjeg tržišta EU i europsko pravo tržišnog natjecanja.

 

 

Melita Carević (LL.M. Ann Arbor, Michigan, Ph.D Zagreb) is an associate professor at the University of Zagreb Faculty of Law, at the Jean Monnet Centre of Excellence “EU Global Leadership in the Rule of Law”, where she teaches European Public Law, EU Internal Market Law and EU Climate Change Law at the graduate level, and EU Internal Market Law and EU Competition Law at the post-graduate level. She is also the holder of the Jean Monnet Module “Climate Change Law in the EU”, which runs from 2022 until 2025.

She graduated magna cum laude in 2008 from the University of Zagreb Faculty of Law among the 1% of the best students in her generation and received a Special Rector’s Award during her studies. In 2011, as a recipient of the Grotius fellowship, she earned an LL.M. degree from the University of Michigan Law School and in 2015 her doctoral degree from the University of Zagreb Law School with the thesis “European Union climate change regulation and its impact on global standard-setting“. She joined the Department of EU law in 2009 as a research assistant. In 2014 she completed an internship at the Court of Justice of the EU at the chambers of Judge Siniša Rodin and was a visitor at the chambers of Advocate General Eleanor Sharpston. In 2016 she was a visiting researcher at the University of Oxford, Faculty of Law. She passed the Croatian bar exam in 2018. She has held a number of life-long learning workshops on EU law for Croatian judges, public prosecutors and lawyers. She is the Editor-In-Chief of the Croatian Yearbook of European Law and Policy. Dr. Carević currently serves as the head of the Doctoral Programme in EU Law at the Faculty of Law in Zagreb, as the deputy head of the Postgraduate Programme in EU Law and as the vice-president of the Croatian Society for European Law. She is a member of the European GreenDeal-Net and of the Croatian Society for Competition Law and since February 2023 of the Working group for the drafting of the position on the Regulation establishing the Union certification framework for carbon removals at the Ministry of Economy and Sustainable Development of the Republic of Croatia.

Her research focuses on EU climate change law, EU environmental law, EU internal market law and EU competition law.