OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Doprinosi i izvanproračunski fondovi
Doprinosi i izvanproračunski fondovi
Studij: Porezni studij - 5. semestar
Šifra: 123941
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Izvođači: dr. sc. Tajana Petrović , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Doprinosi i izvanproračunski fondovi Porezni studij - 5. semestar
5.0 123941
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Tajana Petrović , pred. (Predavanja)
Literatura
Božidar Jelčić; Financijsko pravo i Financijska znanost - odabrana poglavlja; Narodne novine (2008), str
Šimović, J., Arbutina H., Mijatović, N., Rogić Lugarić, T., Cindori, S.; Hrvatski fiskalni sustav - odabrana poglavlja; Narodne novine (2010), str
Puljiz, V., Bežovan, G., Šućur, Z., Zrinščak S.,; Socijalna politika; Pravni fakultet, Zagreb (2005), str
Zakon o doprinosima za obvezno osiguranje; , str
Zakon o proračunu; , str
Zakon o mirovinskom osiguranju; , str
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima; , str
Zakon o zdravstvenom osiguranju; , str
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti; , str
Opis predmeta
Uvod - javni prihodi (2p)
Doprinosi (4p)
Doprinosi za socijalno osiguranje (4p)
Mjesto i uloga doprinosa u sustavu javnih prihoda u republici hrvatskoj(4p)
Temeljna obilježja sustava socijalnog osiguranja u republici hrvatskoj (6p)
Doprinosi kao instrument financiranja sustava socijalnog osiguranja (6p)
Izvanproračunski fondovi - fondovi socijalnog osiguranja (4p)
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.