FINANCIJSKA KONTROLA:
Financijska kontrola
Financijska kontrola
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 174774
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
Izvođači: doc. dr. sc. Mateja Brozović - Predavanja
Osnovni podaci
Financijska kontrola Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 174774
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mateja Brozović (Predavanja)
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti