FINANCIJSKO PRAVO:
Financijsko pravo
Porezno pravo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166936
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Porezno pravo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
5.0 166936
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
OBVEZNA: Arbutina, H., Rogić Lugarić, T., Filković, M.; ) Osnove poreznog prava (s primjerovnikom).; NN (2017), str. - odabrani dijelovi knjige
OBVEZNA: Antolić, A., et al.; Opći porezni zakon s komentarom; IJF (2009), str
OBVEZNA: - Zakon o općem upravnom postupku; , str
OBVEZNA: Zakon o upravnom sporu; , str
PREPORUČENA: - Radovi u stručnim i znanstvenim časopisima (tematika: porezno pravo); , str
PREPORUČENA: - Ott, K. (ur.); Porezni leksikon; IJF (1999), str
PREPORUČENA: Thurony, V; ) Comparative Tax Law; . The Hague: Kluwer Law International (2003), str
PREPORUČENA: - Bentley, D.; Taxpayers´ Rights. Theory, Origin and Implementation.; ) Aalphen an den Rijn: Kluwer Law International. (2007), str
PREPORUČENA: Tipke, K., Lang, J; Steuerrecht.; . Koeln: Verlag Dr. Otto Schmidt (2010), str
PREPORUČENA: Jochum, H; ) Grundfragen des Steuerrechts.; Tuebingen: Mohr Siebeck (2012), str
PREPORUČENA: Petruzzi, R., Spies, K. (eds.); Tax Policy Challenges in the 21st Century Taxpayers´ Rights. Theory, Origin and Implementation..; Wien: Linde Verlag (2014), str
PREPORUČENA: - Collet, M.; Droit fiscal; . Paris: Presses Universitaires de France (2016), str
PREPORUČENA: - Collet, M., Collin, P; ) Procedures fiscales; Paris: Presses Universitaires de France - Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T. (2016) (2016), str
PREPORUČENA: - Arbutina, H., Bogovac. J., Cindori, S., Čičin Šain, N., Reiner, I. Rogić Lugarić, T.; .) Tends and Tax Players in Tax Policy.; Amsterdam: IBFD (2016), str
PREPORUČENA: Ovršni zakon; , str
PREPORUČENA: - Zakon o obveznim odnosima; , str
Opis predmeta
Definicija poreznog prava. Porezno pravo u odnosu na druge pravne discipline (upravno pravo, građansko pravo, pravo društava). Današnja država kao porezna država. Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos. Porezno pravo u funkciji ostvarenja ljudskih prava. Određenje obuhvata porezne obveze. Osobni obuhvat. Predmetni obuhvat. Načela poreznog postupka. Porezni akti. Utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje. Porezni nadzor. Ovrha. Redoviti i izvanredni pravni lijekovi. Upravni spor. Međunarodna suradnja. Porezni prekršaji i kaznena djela.
Ispitni rokovi
Obavijesti