FISKALNA POLITIKA:
Fiskalna politika
Fiskalna politika
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166939
ECTS: 4.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Šimović - Predavanja
Osnovni podaci
Fiskalna politika Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 166939
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Jurković, P.; ), Javne financije; Zagreb: Masmedia. (2002), str
OBVEZNA: Šimović, J. Šimović, H.; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije.; Zagreb: Pravni fakultet. (2006), str
OBVEZNA: Šimović, H., Ćorić, T. Deskar-Škrbić, M.; ), Mogućnosti i ograničenja fiskalne politike u Hrvatskoj,; Ekonomski pregled, 65(6), (2014), str. 541-575
OBVEZNA: Šimović, H.; Porezni poticaji za izgradnju konkurentnosti", u: D. Gulin (ur.),; Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, (2008), str. 336-354
OBVEZNA: Šimović, H.; Fiskalna politika,; , str. Udžbenik u pripremi
PREPORUČENA: Šimurina, N., Šimović, H., Mihelja Žaja, M. i Primorac M; Javne financije u Hrvatskoj. Zagreb; Ekonomski fakultet. (2012), str
PREPORUČENA: Deskar-Škrbić, M.; Šimović, H. (; Effectiveness of fiscal spending in Croatia, Slovenia and Serbia: the role of trade openness and public debt level. Post-Communist Economies, Vol. 29, No.1.; Economic research-Ekonomska istraživanja, 28(1), (2017), str
PREPORUČENA: Ćorić, T., Šimović, H. Deskar-Škrbić, M.; Monetary and fiscal policy mix in a small open economy: the case of Croatia,; (2015), str. 407-421
PREPORUČENA: Deskar Škrbić, M., Šimović, H. Ćorić, T.; Effects of Fiscal Policy in a Small Open Transition Economy: Case of Croatia,; Acta Oeconomica, 64(SI), (2014), str. 133-152
PREPORUČENA: Drezgić, S.; Interakcija hrvatske fiskalne i monetarne politike, u: D. Jakovčević et al. (ur.),; Novac i ekonomski rast. Zagreb: Ekonomski fakultet, (2011), str. 149-167
PREPORUČENA: Fiscal Monitor; IMF, publikacija, str
PREPORUČENA: Smjernice ekonomske i fiskalne politike. Zagreb: MF.; Ministarstvo financija RH, str
PREPORUČENA: Šimović, H. Deskar Škrbić, M; Dynamic effects of fiscal policy and fiscal multipliers in Croatia.; Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 31(1), (2013), str. 55-78
PREPORUČENA: Šimović, H; Fiskalna politika u EU i Pakt o stabilnosti i rastu,; Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 3, , str. 75-88
Opis predmeta
1. Uvod u fiskalnu politiku
1.1. Javne financije i fiskalna politika
1.2. Fiskalni sustav i javni sektor
1.3. Funkcije fiskalne politike
1.4. Ciljevi, instrumenti i nositelji fiskalne politike
1.5. Metodologija
2. Fiskalna politika i upravljanje agregatnom potražnom
2.1. Fiskalni multiplikatori
2.2. Interakcija fiskalne i monetarne politike
2.3. Determinante i vrste fiskalne politike
2.4. Stabilizacijska uloga fiskalne politike
3. Metode fiskalne politike
3.1. Mjere fiskalne politike
3.2. Saldo kao mjera stabilizacijskog djelovanja
3.3. Strukturni i ciklički saldo
3.4. Fiskalna politika u uvjetima recesije
3.5. Fiskalna politika u maloj i otvorenoj ekonomiji
4. Fiskalna politika i politička ekonomija
4.1. Objašnjenje proračunskog deficita
4.2. Političko-proračunski ciklusi
4.3. Fiskalna pravila
5. Fiskalna politika u Europskoj uniji
5.1. Problem stabilizacije u E(M)U
5.2. Fiskalna pravila i Pakt o stabilnosti i rastu
5.3. Mehanizmi stabilnosti i fiskalna politika u EU
6. Fiskalna politika i poticanje ponude
6.1. Fiskalni poticaji za izgradnju konkurentnosti (investicije, izvoz i inovacije)
6.2. Fiskalna politika u modelima rasta
7. Fiskalna politika u Hrvatskoj
7.1. Institucionalni okvir (Institucije, fiskalna pravila, fiskalni odbor)
7.2. Fiskalni multiplikatori u Hrvatskoj
7.3. Javni dug i deficit
7.4. Proračun i proračunski proces
Ispitni rokovi
Obavijesti