FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA:
Financijske institucije i tržišta
Financijske institucije i tržišta
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166949
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alen Stojanović
Osnovni podaci
Financijske institucije i tržišta Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166949
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alen Stojanović
Literatura
Madura, J.,; Financial Markets and Institutions; South-Western College Pub, (2014), str
Saunders, A., Cornett, M.M.,; Financijska tržišta i institucije: moderno viđenje; , Masmedia, str
Miskhin, F.S., Eakins, S.G; Financijska tržišta i institucije; MATE, (2005), str
Opis predmeta
Financijski sustav: objašnjenja, struktura, zadaće, suvremeni sustavi. Izravno financiranje i financijsko posredovanje. Ponuda i potražnja na financijskom tržištu. Financijske, monetarne i nemonetarne financijske institucije. Banke i nebankovne financijske institucije. Banke: regulatorni okvir, objašnjenje, suvremena banka. Suvremena banka i njezino okruženje - suvremene pojave u financijama i utjecaj na banke. Depozitne štedne institucije. Ugovorene štedne organizacije: mirovinski fondovi, osiguravateljne institucije. Investicijski fondovi, korporacijske banke, državne i od države sponzorirane financijske institucije, investicijske banke, ostale financijske institucije. Financijska tržišta: vrste, gospodarske funkcije. Tržište kapitala, novčano i devizno tržište. Odrednice vrijednosti, prinosa i rizika na financijskim tržištima. Modeli i tehnike financiranja djelatnosti od javnog interesa. Hrvatski financijski sustav: regulacija, struktura, bankovni sustav, problemi, komparacija sa svijetom.
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Obavijesti