IMOVINSKI POREZI:
Imovinski porezi
Imovinski porezi
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166945
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Osnovni podaci
Imovinski porezi Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166945
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
OBVEZNA: Mijatović, Nikola:; Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova,; Pravni fakultet, Zagreb, (2004), str
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Oporezivanje imovine - da ili ne,; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, str. 110. - 115
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Oporezivanje nasljedstva i darova,; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, , str. 42.- 56
OBVEZNA: Mijatović, Nikola:; Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (4), str. 561 - 585
OBVEZNA: Mijatović, Nikola:; Porez na imovinu na području države i grada New York; časopis Informator, br. 6238., str. 1.-3
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Porez na imovinu u SAD-u; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (10), str. 15.-28
OBVEZNA: Zakon o lokalnim porezima; , str
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola:; Porezne mjere u službi ostvarenja stambene politike; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb (5), str. 86 - 98
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, , str.. 29-35
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio),; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (3), str.. 35.-43
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola:; Prilozi za proučavanje hrvatske financijskopravne prošlosti; Zbornik radova u povodu 80. godišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, (2010), str.. 209.-223
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1), str. 97.-124
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola:; Razvoj Interneta i porezne posljedice,; časopis Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagreb, (9), str. 68.-75
Opis predmeta
.Porezni prihodi kao vrsta javnih prihoda. 2. Imovina i oporezivanje imovine. Oporezivanje imovine i ustavno pravo. Određenje imovine za potrebe oporezivanja. Povijesni razvoj. Načela na kojima se zasniva oporezivanje imovine. Oblici imovinskih poreza. Fiskalna uloga. Oporezivanje imovine u suvremenim državama (Njemačka, Austrija). Oporezivanje imovine u Republici Hrvatskoj. 3. Oporezivanje nasljedstva i darova. Osnovna obilježja poreza na nasljedstvo i darove. Povijesni razvoj. Učinci. Oblici poreza na nasljedstva i darove. Oporezivanje darova. Europsko pravo i oporezivanje nasljedstva i darova. 4. Dvostruko oporezivanje nasljedstva i darova. Neograničena i ograničena porezna obveza. Metode uklanjanja dvostrukog oporezivanja. Ogledni primjer OECD-ovog ugovora. 5. Poredbeni prikaz oporezivanja nasljedstva i darova. Velika Britanija. Sjedinjene Američke Države. Švicarska. Njemačka. Austrija. Slovenija. Poljska. 6. Oporezivanje nasljedstva i darova u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti