JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM:
Javni dug i upravljanje javnim dugom
Javni dug i upravljanje javnim dugom
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166956
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja - Predavanja
Osnovni podaci
Javni dug i upravljanje javnim dugom Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166956
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Bajo, A., Primorac, M., Andabaka Badurina, A; Osnove upravljanja javnim dugom; Zagreb: Institut za javne financije (2011), str
OBVEZNA: Rosen, H.S. Gayer, T.; Javne financije.; Zagreb: IJF. ( (2012), str. poglavlje "Financiranje zaduživanjem")
OBVEZNA: Šimović, H. (; Financiranje države zaduživanjem, u: N. Šimurina et al., Javne financije u Hrvatsko; Zagreb: Ekonomski fakultet (2012), str
OBVEZNA: Šimović, H.; Fiskalna održivost i održivost javnog duga u Hrvatskoj; Zbornik interkatedarskog skupa katedri za financije (ur. H. Blažić i dr.), Ekonomski fakultet Rijeka. (2017), str
PREPORUČENA: Strategija upravljanja javnim dugom 2011-2013. Zagreb: MF; Ministarstvo financija (2011), str
PREPORUČENA: Bajo A. i dr. (ur.).; Hrvatski javni dug: Upravljanje i izazovi razvoja tržišta,; Zbornik radova. Zagreb: Institut za javne financije. (2011), str
Opis predmeta
1. Pojam i uloga javnog duga i fiskalnog deficita
1.1. Definicija i statistički obuhvat (GFS, ESA)
1.2. Izravni i potencijalni javni dug
2. Determinante javnog duga
2.1. Normativni pristup
2.2. Model preklapajućih generacija
2.3. Ricardov model
2.4. Oporezivanje naspram zaduživanja
3. Pokazatelji zaduženost i održivosti javnog duga
3.1. Pokazatelji stabilnosti duga
3.2. Pokazatelji fiskalne i vanjske ranjivosti
3.3. Složeni pokazatelji
4. Tržište javnog duga
4.1. Primarno tržište i tehnika izdavanja javnog duga
4.2. Sekundarno tržište državnih vrijednosnica
5. Upravljanje javnim dugom
5.1. Institucionalni okvir i modeli
5.2. Ciljevi upravljanja javnim dugom
5.3. Upravljanje rizicima i strategija
5.4. Funkcije upravljanja javnim dugom
6. Stabilizacija zaduživanja u EU
6.1. Maastrichtski kriteriji konvergencije
6.2. Pakt o stabilnosti i rastu
6.3. Fiskalni pakt i mehanizmi stabilnosti
7. Institucionalna povezanost monetarnih i fiskalnih vlasti
8. Javni dug u Hrvatskoj
8.1. Zakonodavni okvir zaduživanja i fiskalna pravila u Hrvatskoj
8.2. Kretanje i struktura javnog duga
8.3. Primarno i sekundarno tržište javnog duga
8.4 Strategija upravljanja javnim dugom
Ispitni rokovi
Obavijesti