MEĐUNARODNI ASPEKTI OPOREZIVANJA:
Međunarodni aspekti oporezivanja
Međunarodni aspekti oporezivanja
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166954
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodni aspekti oporezivanja Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166954
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: O. Lončarić Horvat, H. Arbutina,; , Osnove međunarodnog poreznog prava; Narodne novine (2007), str
OBVEZNA: Ugovori koje je Hrvatska zaključila o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine; , str
OBVEZNA: B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović:"; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine, Zagreb (2008), str.., odabrani dijelovi
OBVEZNA: Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine, Zagreb (2010), str. odabrani dijelovi
PREPORUČENA: - Klaud Vogel; on Double Tax Conventions,; Wolters Kluwer, (2015), str
PREPORUČENA: Messere, Ken C.:; Tax Policy in OECD Countries; IBFD, Amsterdam (1999), str
PREPORUČENA: - Sandford, Cedric:; Why Tax Systems Differ,; Fiscal Publications, Bath (2000), str
Opis predmeta
1. Međunarodno dvostruko oporezivanje i međunarodno izbjegavanje porezne obveze
1.1.Pojam i definicija dvostrukog oporezivanja
1.2. Vrste dvostrukog oporezivanja
1.2.1. Interno i međunarodno dvostruko oporezivanje
1.2.2. Dvostruko oporezivanje i dvostruko opterećenje
1.3. Historijat fenomena dvostrukog oporezivanja
1.4. Uzroci nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja
1.5. Metode (načini) izbjegavnja dvostrukog oporezivanja
1.5.1. Metoda izuzimanja
1.5.2. Metoda uračunavanja
1.5.3. Ostale metode
1.6. Sredstva za izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
1.6.1. Unutrašnji propisi
1.6.2. Modeli poreznih ugovora i međunarodni ugovori
2. Međunarodno izbjegavanje porezne obveze
2.1. Vrste međunarodnog izbjegavanja porezne obveze
2.2. Off-shore centri
2.3. Transfer pricing
2.4. Treaty shopping
2.5. Potkapitaliziranje
2.6. Mjere protiv međ. izbjeg. porezne obv.
2.7. Međunarodna suradnja poreznih administracija
3. Neka aktualna pitanja međunarodnog poreznog prava
3.1. Oporezivanje elektroničke trgovine
3.5. Oporezivanje financijskih instrumenata
3.6. Štetna porezna konkurencija
Ispitni rokovi
Obavijesti