MEĐUNARODNI ASPEKTI OPOREZIVANJA:
Međunarodni aspekti oporezivanja
Međunarodni aspekti oporezivanja
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 174771
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Osnovni podaci
Međunarodni aspekti oporezivanja Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 174771
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti