MODELI ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJA U MIROVINSKIM I ZDRAVSTVENIM FONDOVIMA:
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166951
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166951
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: - Jurković, P.; Osnove ekonomike društvenih djelatnosti; Zagreb: Ekonomski institut (1986), str. 109. do 139
OBVEZNA: - Šimović, J.; .) Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost; Revija za socijalnu politiku, , str. 2-3:99-109
OBVEZNA: - Rosen, H.S; Javne financije.; Zagreb: Institut za javne financije (1999), str. 172-193., 195-217
OBVEZNA: - Stiglitz, J. E. (; Economies of Public Sector.; .W. Norton Company. (2001), str
OBVEZNA: - Šimović, J.; Javna dobra, u: Jelčić, B. et. al. Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008), str
OBVEZNA: - Barić, V.; Socijalna infrastruktura kao čimbenik razvoja hrvatskog gospodarstva,; Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb i Politička kultura., str
OBVEZNA: - Puljiz, V. et al.; Socijalna politika.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu., str
OBVEZNA: - Greve, B.; Welfare and Welfare State. Present and future.; Oxon and New York: Routledge. (2015), str
PREPORUČENA: - Pieters, D.; Social Security: An Introduction to the Basic Principles. Alphen aan den Rijn; Kluwer Law International (2006), str
PREPORUČENA: - Hauserman, S. (; The Politics of Welfare State Reform in Continental Europe; . New York: Cambridge Press (2010), str
PREPORUČENA: - Rys, , V.; Reinventing Social Security Worldwide. Back to Essentials.; University of Bristol: The Policy Press. (2010), str
Opis predmeta
1. Stjecanje uvida u organizaciju i djelovanje mirovinskih i zdravstvenih fondova
2. Upoznavanje s krizama sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
3. Analiza različitih modela rješavanja krize socijalnog osiguranja
4. Analizirati i razumjeti razliku između javnog i privatnog financiranja mirovinskih i zdravstvenih sustava
5. Osposobljavanje za uočavanje bitnih karakteristika različitih sustava.
Sadržaj kolegija
Tradicionalni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite i tradicionalna medicina. Promjene u sustavima organizacije i financiranja zdravstvene zaštite. Tradicionalni oblici zdravstvenog osiguranja. Suvremeni modeli financiranja sustava zdravstvene zaštite. Model obvezatnog zdravstvenog osiguranja. Model nacionalne zdravstvene službe. Model sposobnog tržišta. Polazne osnove i ciljevi reforme sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Povijesni nastanak i razvoj mirovinskih sustava. Kriza mirovinskog sustava i demografska tranzicija. Budućnost mirovina i problem pravičnosti preraspodjele između generacija. Reforma javnih mirovinskih sustava. Primjeri mirovinske reforme. Javne mirovine - potpuno financiranje ili financiranje metodom tekuće raspodjele. Model Svjetske banke: način prevladavanja mirovinske krize ili strategija visokog rizika. Hrvatska mirovinska reforma.
Ispitni rokovi
Obavijesti