OPOREZIVANJE PROMETA:
Oporezivanje prometa
Oporezivanje prometa
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166937
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Cindori
Osnovni podaci
Oporezivanje prometa Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
5.0 166937
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
Jelčić B. at all,; , Financijsko pravo i financijska znanost; NN (2008), str. - odabrani dijelovi knjige
- Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R., (; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi,; Redak, Split; (2015), str
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost; ; , str
- Zakon o trošarinama.; , str
Opis predmeta
1. Uvod 2. Razvoj poreza na promet 3. Oblici poreza na promet - osnovna obilježja 3.1. Svefazni porez na promet 3.1.1. Bruto svefazni porez na promet 3.1.2. Neto svefazni porez na promet 3.2. Višefazni porez na promet 3.3. Jednofazni porez na promet 3.4. Pojedinačni porezi na promet 3.5. Ostali oblici poreza na promet 4. Ciljevi i učinci poreza na promet 4.1. Financijski ciljevi i učinci poreza na promet 4.2. Ekonomski ciljevi i učinci poreza na promet 4.3. Socijalni ciljevi i učinci poreza na promet 4.4. Ostali ciljevi i učinci poreza na promet 5. Teritorijalna pripadnost poreza na promet 6. Harmoniziranje oporezivanja prometa na međudržavnoj razini 6.1. Direktiva Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 7. Oporezivanje prometa u Republici Hrvatskoj 7.2. Posebni porezi na promet (trošarine) 7.3. Porez na dodanu vrijednost 7.3.1. Predmet oporezivanja 7.3.2. Porezni obveznik 7.3.3. Mjesto oporezivanja 7.3.4. Porezna osnovica 7.3.5. Porezne stope 7.3.6. oslobođenja 7.3.7. Obračun poreza i postupak oporezivanja
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Obavijesti