POREZNI POSTUPAK:
Porezni postupak
Porezni postupak
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166958
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Osnovni podaci
Porezni postupak Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166958
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
OBVEZNA: Lončarić-Horvat, Olivera; Oporezivanje u skladu s načelima pravne države, u: Financijsko pravo i financijska znanost,; Narodne novine, Zagreb, 2008., , str. 526-553
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; (Ne)opravdanost objave porezne tajne,; časopis Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, 6/2012 (6), str. 82.-85
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Ovrha poreznih davanja; Zbornik radova "Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse - 2009.", Inženjerski biro, Zagreb, (2009), str. 216.-248
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; : Porezna tajna - njemačko i hrvatsko rješenje,; časopis Informator, br. 6115 (13), str.. 9.-10
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Porezni nadzor; časopis Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagre, str. 17.-31
OBVEZNA: Mijatović, Nikola:; : Porezno savjetništvo; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, (7), str.. 115.-120
OBVEZNA: Mijatović, Nikola:; Pravni lijekovi u poreznim stvarima,; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (1), str.. 76-88
OBVEZNA: Mijatović, Nikola/Perić, Renata:; Zastara u poreznom pravu - njemačko i hrvatsko rješenje; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb (11), str. 74.-91
OBVEZNA: Zakon o poreznom savjetništvu; , str
OBVEZNA: Opći porezni zakona; , str
PREPORUČENA: Mijatović. Nikola:; Financijska sudbenost u Njemačkoj; , Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (1), str. 189 - 213
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Krivnja kao element (ne)povrata u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu,; Informator, br. 6223. od 26. studenog (2013), str. 12-14
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Određenje instituta porezne tajne u njemačkom pravu,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/ (2013), str.. 71. - 93
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Porezni savjetnici u Njemačkoj i mogućnost djelovanja tzv. europskih poreznih savjetnika,; Radno pravo, Rosip d.o.o., Zagreb, str.. 51.-62
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Povrat u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu,; Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagreb, str. 18.-24
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; : Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1), str. 97.-124
PREPORUČENA: Schmidt-Troje; /Schaumburg: Der Steuerrechtsschutz, Verlag Dr. Otto Schmidt,; Koeln, (2008), str
PREPORUČENA: Helmschrott/Schaeberle; Abgabenordnung, Schaeffer Posechl Verlag,; , Stuttgart (2003), str
PREPORUČENA: Klein; : Abgabenordnung. Kommenta; Verlag C.H.Beck, Muenchen (2012), str
Opis predmeta
1. Načela pravne države i oporezivanje 2. Porezi kao sredstvo ostvarenja socijalne pravednosti 3. Pravna sigurnost 4. Primjena poreznopravnih propisa 5. Porezno-pravni odnos 6. Porezno-dužnički odnos 7. Porezni postupak 8. Načela poreznog postupka 9. Inspekcijski nadzor 10. Ovrha u poreznim stvarima 11. Pravni lijekovi u poreznim stvarima
Ispitni rokovi
Obavijesti