POREZNO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Porezno pravo trgovačkih društava
Porezno pravo trgovačkih društava
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166836
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Osnovni podaci
Porezno pravo trgovačkih društava Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166836
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: Lang et al. (eds.); Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, 4th Ed.; (2016), str
OBVEZNA: J. Šimović, H. Šimović; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije (odabrani dijelovi); Zagreb (2006), str
OBVEZNA: B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; Hrvatski fiskalni sustav (odabrani dijelovi); Zagreb (2004), str
OBVEZNA: B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; Financijsko pravo i financijska znanost (odabrani dijelovi); Zagreb (2002), str
OBVEZNA: O. Lončarić Horvat, H. Arbutina; Osnove međunarodnog poreznog prava (treći dio); Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Zakon i Pravilnik o porezu na dobit; , str
OBVEZNA: Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost; , str
OBVEZNA: Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak; , str
PREPORUČENA: B. Terra, P. Wattel; European Tax Law (odabrani dijelovi); (2015), str
PREPORUČENA: Code of Conduct Group, (2000), Report on Code of conduct ( Business Taxation ) - Primarolo Group, Brussels, dostupno na http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/law/primarolo/primarolo_en.pdf; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. razumjeti suvremeni razvoj pojedinih sustava porezne politike u Hrvatskoj i zapadnim zemljama, od značaja za osnivanje i djelovanje trgovačkih društava, uzimajući u obzir povijesne determinante tog razvoja
2. pružiti znanja o razvoju pojedinih relevantnih poreznih oblika i porezne politike iz komparativne perspektive
3. analizirati reforme poreznog sustava u europskom kontekstu
4. raspraviti ulogu pojedinih poreza i poreznog sustava u razdobljima krize
5. analizirati i kritički vrednovati promijenjenu ulogu poreza u suvremenom poslovnom okruženju i društvenu odgovornost povezanu s oblikovanjem pojedinih poreza i poreznog sustava u cjelini.

Sadržaj kolegija:
1) Porez na dobit trgovačkih društava. Financijsko-fiskalna obilježja. Razlozi oporezivanja dobiti trgovačkih društava. Načela oporezivanja neto dobiti. Povlaštenja u sustavu poreza na dobit. Metode zakonskog izbjegavanja porezne obveze i mjere za njeno sprečavanje. Porezni tretman raspoređene dobiti trgovačkih društava. Harmonizacija oporezivanja dobiti u Europskoj Uniji; Smjernica o spajanjima, Smjernica o matičnom i zavisnom trgovačkom društvu, Kodeks
ponašanja pri oporezivanju poduzeća.
2) Porez na dodanu vrijednost. Trgovačko društvo kao obveznik poreza na dodanu vrijednost. Indirektna metoda obračuna poreza na dodanu vrijednost. Pretporez i njegove funkcije u sustavu PDV-a. Odbitak, ispravak, te raspodjela pretporeza. Porezne evidencije i inspekcijski nadzor u sustavu PDV-a.
3) Porez na dohodak. Specifičnosti oporezivanja pojedinih oblika dohotka. Plaćanje poreza na dohodak po odbitku i obveze poslodavca (trgovačkog društva).
Ispitni rokovi
Obavijesti