RAČUNOVODSTVO:
Računovodstvo
Računovodstvo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166944
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Žager
Osnovni podaci
Računovodstvo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
4.0 166944
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Katarina Žager
Literatura
OBVEZNA: Grupa autora (; ): Računovodstvo; , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb (2016), str
PREPORUČENA: Grupa autora:; Osnove računovodstva - računovodstvo za neračunovođe; , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, str
Opis predmeta
* Uloga računovodstva i računovodstvenih informacija u poslovnom odlučivanju
* Obilježja i faze računovodstvenog procesa
* Računovodstvena načela, računovodstveni standardi i zakonski propisi kao dio normatinog okvira financijskog izvještavanja
* Financijski izvještaji kao nositelji računovodstvenih informacija
* Bilanca - podloga za ocjenu financijskog položaja
* Račun dobiti i gubitka - podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja
* Informacije sadržane u ostalim financijskim izvještajima poduzetnika
* Analiza financijskih izvještaja - instrumenti i postupci
Ispitni rokovi
Obavijesti