RAZVOJ JAVNIH FINANCIJA:
Razvoj javnih financija
Razvoj javnih financija
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166935
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Predrag Bejaković - Predavanja
Osnovni podaci
Razvoj javnih financija Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 166935
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Predrag Bejaković (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: - Adams, B.,; Za dobro i zlo - uloga poreza u povijesti,; IJF (2007), str
OBVEZNA: - Jelčić, Bo., Bejaković, P; ., Razvoj i perspektive oporezivanja u Hrvatskoj; HAZU (2012), str
OBVEZNA: - Jelčić, Ba./Jelčić, Bo.,; ., Porezni sustav i porezna politika, Informator,; Informator, Zagreb (1998), str
OBVEZNA: - Jelčić, Bo./Lončarić-Horvat, O./Šimović, J./Arbutina, H; ., Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2002), str
OBVEZNA: - Jelčić, Ba.,; Javne financije,; RRIF (2001), str
PREPORUČENA: Steinmo, S; Taxation and Democracy; Yale University Press (1993), str
PREPORUČENA: - Soos, P. E.,; ., The Origins of Taxation at Source in England; IBDF (1997), str
Opis predmeta
Pojam javnih financija (javnih prihoda i javnih rashoda). Razvoj javnih prihoda i javnih rashoda. Razvoj javnih prihoda i javnih rashoda na području Hrvatske. Povećanje financijske djelatnosti države. Uzroci povećanja financijske djelatnosti države. Uzroci povećanja financijske djelatnosti države u suvremenim uvjetima. Rast klasičnih javnih rashoda (financiranje obrane zemlje, pravosudnih organa, organa uprave). Rast javnih rashoda uvjetovanih povećanim socijalnim rashodima. Rast javnih rashoda uvjetovanih povećanim socijalnim rashodima. Kretanje javnih rashoda danas - najnovije pojave u praksi i teorijske interpretacije.
Ispitni rokovi
Obavijesti