Zemljišnoknjižno pravo

Literatura:

Josipović, T.: Zemljišnoknjižno pravo, Zagreb, 2001.

 

Pravni izvori:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98,  137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06. i 141/06, 146/08. 38/09., 153/09 i 143/12),

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98,  22/00, 114/01, 100/04, 107/07., 152/08.,126/10, 55/13 i 60/13 )

Pravilnik o unutrašnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Narodne novine br. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10)

Dopunska literatura:

Gavella - Stipković - Belaj - Josipović - Gliha: Stvarno pravo, Informator, Zagreb, 2007.

Josipović, T.: Komentar Zakona o zemljišnim knjigama, Zagreb, 1998.