NASLJEDNO PRAVO:
Nasljedno pravo
Nasljedno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
Šifra: 166756
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
Izvođači: prof. dr. sc. Tatjana Josipović - Predavanja
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković - Predavanja
Osnovni podaci
Nasljedno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 1. semestar
6.0 166756
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović (Predavanja)

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Predavanja)

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
OBVEZNA: Gavella, N., Belaj, V.; Nasljedno pravo; Zagreb (2008), str
OBVEZNA: Gliha, I., Josipović, T.; Succession Law, The International Encyclopaedia of Laws, Family and Succession Law Croatia; Kluwer (2005), str
OBVEZNA: Zakon o nasljeđivanju, Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13. i 33/15.; , str
OBVEZNA: Welser, R, Zoechling-Jud, B.; Grundriss des buergerlichen Rechts, Band II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht; (2015), str
PREPORUČENA: Crnić, J. et al; Novo nasljednopravno uređenje; Narodne novine, Zagreb (2004), str
PREPORUČENA: Crnić, J., Končić, A.M.; Zakon o nasljeđivanju; Zagreb (2004), str
PREPORUČENA: Olzen, D; Erbrecht, de Gruyter Lehrbuch; (2008), str
PREPORUČENA: Terre, F., Lequette, Y.; Droit civil - les successions, le liberalite; Paris (2013), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su:
- produbiti znanja iz nasljednog prava na razinu rješavanja otvorenih problema;
- moći osmisliti ostvarivanje nasljednog prava;
- koristiti znanja za samostalnu znanstveno-istraživačku djelatnost u nasljednom pravu

O sadržaju:
I. Pravna ustanova nasljeđivanja
- pravna narav i socijalna funkcija nasljeđivanja
- povijesni razvoj
II. Subjektivno nasljedno pravo
- pojam i pravna narav
- sadržaj
- objekt
- stjecanje i odricanje od nasljednog prava
III. Zakonsko nasljeđivanje
- krug potencijalnih zakonskih nasljednika
- zakonski nasljedni red
IV. Nužno nasljeđivanje
- krug potencijalnih nužnih nasljednika
- zaštita od iznasljeđivanja
V. Nasljeđivanje na temelju oporuke
- sloboda oporučnog raspolaganja i njezine granice
- vrste i oblici oporuke
VI. Pravni položaj nasljednika
- pravni položaj nasljednika s obzirom na njegovo nasljedno pravo
- nasljednički zahtjev
VII. Ostavinski postupak
- usklađivanje ostavinskog postupka s nasljeđivanjem
- opseg vezanosti pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
VIII. Nasljednopravni ugovori - pravni odnosi paranasljednog
karaktera
- ustup i raspodjela imovine za života
- ugovor o doživotnom uzdržavanju
- ugovor o raspolaganju naslijeđenom imovinom
Ispitni rokovi
Obavijesti