OSNOVE EUROPSKOG PRIVATNOG PRAVA:
Osnove europskog privatnog prava
Obavijesti
U akademskoj godini 2019./2020. godini provjera znanja iz ispita Osnove europskog privatnog prava bit će putem usmenog ispita.