PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166833
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166833
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
OBVEZNA: Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); Zagreb (1978), str
OBVEZNA: Matanovac, R., Rački Marinković, A.; Registri prava intelektualnog vlasništva; Hrvatsko registarsko pravo (2006), str
OBVEZNA: Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Zagreb (2006), str. 3-88; 119-217
OBVEZNA: Zakon o patentu (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o žigu (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o poljoprivredi (pročišćeni tekst u pogledu dijelova koji se odnose na zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet); , str
OBVEZNA: Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99; , str
OBVEZNA: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva; , str
OBVEZNA: Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02; , str
OBVEZNA: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99; , str
OBVEZNA: Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03); , str
PREPORUČENA: Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04); , str
PREPORUČENA: Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Muenchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Muenchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007; , str
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja industrijskog vlasništva (Zakon o patentima, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom obličju, Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, Zakon o zaštiti rasporeda integralnih sklopova, Zakon o obveznim odnosima - odredbe koje uređuju ugovor o licenciji). Studenti stječu znanja vezana uz zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva.
Pravo industrijskog vlasništva je najuže povezano s obveznim i trgovačkim pravom iz kojega se i razvilo kao specijalizirano pravno područje. Nezaobilazna je međutim njegova povezanost i s drugim pravnim područjima. Odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava izučava se u okviru izbornog predmeta pravo industrijskog vlasništva.
Bez svladavanja temelja prava industrijskog vlasništva hrvatski bi pravnici bili suočeni s teškoćama vezanim uz zasnivanje, zaštitu i raspolaganje pravima industrijskog vlasništva. Potreba za znanjima iz prava industrijskog vlasništva očituje se i u činjenici da trgovački sudovi često u svom sastavu imaju sudska vijeća specijalizirana za sporove s područja prava industrijskog vlasništva.
Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
pojam prava industrijskog vlasništva,
razgraničenje i odnos prava industrijskog vlasništva prema drugim granama prava,
patent,
žig,
zaštita oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga,
zaštita planova rasporeda integralnih sklopova,
prijenos prava industrijskog vlasništva,
međunarodno pravo industrijskog vlasništva.
Ispitni rokovi
Obavijesti