IZVANPARNIČNO I OVRŠNOPROCESNO PRAVO:
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166762
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166762
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

uz prethodni dogovor sa studentom (e-mail adresa: sladana.aras@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Triva - Dika; Izvanparnično procesno pravo; Zagreb (1986), str
OBVEZNA: Dika; Građansko ovršno pravo; Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Van Rhee / Uzelac (ur.); Enforcement and Enforceability - Tradition and Modernity; Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia (2010), str
OBVEZNA: A. Uzelac, M. Bratković; Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 19. i 20. studenog 2015., Split: Pravni fakultet u Splitu (2015), str. 81-116
PREPORUČENA: Triva -Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2005), str. izabrana poglavlja
PREPORUČENA: Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2010), str
PREPORUČENA: A. Uzelac; J. Brozović; Zadužnica: evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Split, 21. i 22. listopad 2016., Split: Pravni fakultet u Splitu (2016), str. 59-90
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja ovršnog i izvanparničnog procesnog prava; razumjeti ulogu pojedinih postupaka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava i ovršnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja ovršnog i izvanparničnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Sadržaj:
Izvanparnično pravo
Pojam i struktura izvanparničnog procesnog prava; Načela izvanparničnog procesnog prava; Subjekti izvanparničnog postupka; Pravni lijekovi i djelotvornost sudskih odluka donesenih u izvanparničnom postupku; Opći pregled osnovnih izvanparničnih postupaka.
Ovršno pravo
Pojam i struktura ovršnoga prava i prava osiguranja te ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Načela ovršnoga prava i prava osiguranja; Subjekti ovršnoga postupka i postupka osiguranja; Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; Tražbina koja se ostvaruje i osigurava; Osnove za određivanje ovrhe; Pravni lijekovi u ovršnom postupku; Sredstva osiguranja.
Ispitni rokovi