OBITELJSKO SUDSKO PROCESNO PRAVO:
Obiteljsko sudsko procesno pravo
Obiteljsko sudsko procesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166763
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Obiteljsko sudsko procesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166763
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

uz prethodni dogovor sa studentom (e-mail adresa: sladana.aras@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo: glava dvadeset treća: Posebni postupci u obiteljskim sporovima; (2005), str
OBVEZNA: Uzelac; Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka - glavni pravci reforme obiteljskih parničnih postupaka u trećem Obiteljskom zakonu; Barbić, J. (ur.), Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka, Zagreb: HAZU, 2014, 3-15 (2014), str
PREPORUČENA: Dika; Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima; Alinčić i dr.: Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003), str
PREPORUČENA: Dika; Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima; Alinčić i dr.:Obiteljski zakon, Novine, dvojbe, perspektive (2003), str
PREPORUČENA: Aras Kramar; Uzdržavanje djece. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu; (2013), str
PREPORUČENA: Aras Kramar; Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj; Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja: Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2015), str. 235-267
PREPORUČENA: Rešetar - Aras Kramar (ur.); Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti, 2014.; (2014), str
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja obiteljskog građanskog sudovanja; razumjeti ulogu pojedinih postupaka u zaštiti prava djece i drugih sudionika obiteljskih odnosa; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja obiteljskog sudovanja te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Pojam i struktura obiteljskog sudskog procesnog prava; Načela obiteljskog sudskog procesnog prava; Subjekti obiteljskih sudskih postupaka; Posebna obilježja obiteljskog parničnog procesnog prava; Posebna obilježja obiteljskog izvanparničnog procesnog prava; Posebna obilježja obiteljskog ovršnog procesnog prava.
Ispitni rokovi