PARNIČNO PROCESNO PRAVO:
Parnično procesno pravo
Parnično procesno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166759
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Bratković - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Parnično procesno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
6.0 166759
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

uz prethodni dogovor sa studentom (e-mail adresa: sladana.aras@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
izv. prof. dr. sc. Marko Bratković (Predavanja)

prema dogovoru sa studentom

 

 

 

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2005), str
OBVEZNA: Uzelac; Teret dokazivanja; (2003), str
OBVEZNA: Dika; O biti i granicama pravomoćnosti, I; (1990), str. (izabrana poglavlja)
PREPORUČENA: Rosenberg, Schwab, Gottwald.; Zivilprozessrecht; 17. izd. (2010), str
PREPORUČENA: Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2010), str
PREPORUČENA: Galič, Betetto; Evropsko civilno procesno pravo I; GV, Ljubljana (2011), str
PREPORUČENA: Dika; Građansko parnično pravo (serija monografija); Narodne novine, Zagreb, str
PREPORUČENA: Van Rhee, Uzelac (ur.); Evidence in Contemporary Civil Procedure. Fundamental Issues in a Comparative Perspective; Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia (2015), str. 17-32
PREPORUČENA: Uzelac, van Rhee (ur.); Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters; Intersentia, 2014. (2014), str
PREPORUČENA: Uzelac, J. Sladič; Assessment of Evidence; Rijavec/Keresteš/Ivanc (eds.), Dimensions of Evidence in European Civil Procedure, Alphes aan den Rijn: Wolters Kluwer (2015), str. 107-131
PREPORUČENA: Uzelac; Delays and Backlogs in Civil Procedure. A (South) East European Perspective; Revista de Processo (RePro, Sao Paolo), 39:238 (2014), str. 39-64
PREPORUČENA: Uzelac; Why No Class Actions in Europe? A View from the Side of Dysfunctional Justice Systems // Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeking Mice?; V. Harsagi; C.H. van Rhee (ur.). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia (2014), str. 53-74
PREPORUČENA: Uzelac/Garašić/Maganić (ur.); Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe.; Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013), str. 219-243
PREPORUČENA: Uzelac; Istina u sudskom postupku; (1997), str
PREPORUČENA: Dika; Pravo na tužbu; (1984), str
PREPORUČENA: Triva; Esej o otvorenom pravosuđenju; Triva-Belajec-Dika, Novo parnično procesno pravo, str. 1977
Opis predmeta
Jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima); Pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku); Procesna legitimacija i pravni interes; Načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje); Teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku; Sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost; Problem prejudicijaliteta, Pravni lijekovi (žalba i revizija).U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja građanskog procesnog prava; razumjeti ulogu i ciljeve parničnog postupka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja građanskog procesnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
Ispitni rokovi