PARNIČNO PROCESNO PRAVO:
Parnično procesno pravo
Parnično procesno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 166819
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Parnično procesno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
5.0 166819
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar (Predavanja)

uz prethodni dogovor sa studentom (e-mail adresa: sladana.aras@pravo.hr)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2005), str
OBVEZNA: Uzelac; Teret dokazivanja; (2003), str
OBVEZNA: Dika; O biti i granicama pravomoćnosti (izabrana poglavlja); (1990), str
PREPORUČENA: Rosenberg, Schwab, Gottwald,; Zivilprozessrecht, 17. izd.; (2010), str
PREPORUČENA: Rechberger, Simotta; Zivilprozessrecht; (2010), str
PREPORUČENA: Galič, Betetto; Evropsko civilno procesno pravo I,; Ljubljana (2011), str
PREPORUČENA: Dika; Građansko parnično pravo (serija monografija); Zagreb (2008), str
PREPORUČENA: van Rhee, Uzelac (ur.),; Evidence in Contemporary Civil Procedure. Fundamental Issues in a Comparative Perspective, Cambridge - Antwerp - Portland; (2015), str. 17-32
PREPORUČENA: Uzelac, van Rhee (ur.),; Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters; (2014), str
PREPORUČENA: Uzelac, J. Sladič,; Assessment of Evidence, u: Rijavec/Keresteš/Ivanc (eds), Dimensions of Evidence in European Civil Procedure; (2015), str. 107-131
PREPORUČENA: Uzelac; Delays and Backlogs in Civil Procedure. A (South) East European Perspective; (2014), str. 39-64
PREPORUČENA: Uzelac; Why No Class Actions in Europe? A View from the Side of Dysfunctional Justice Systems // Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeking Mice? u: V. Harsagi; C.H. van Rhee (ur.). Cambridge - Antwerp - Portland; (2014), str. 53-74
PREPORUČENA: Uzelac/Garašić/Maganić (ur.); Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe u: iber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; (2013), str. 219-243
PREPORUČENA: Uzelac; Istina u sudskom postupku; (1997), str
PREPORUČENA: Dika; Pravo na tužbu; (1984), str
PREPORUČENA: Triva; Esej o otvorenom pravosuđenju u: Triva-Belajec-Dika, Novo parnično procesno pravo); (1977), str
Opis predmeta
Jurisdikcijska pitanja (pravo na sudsku zaštitu u građanskim stvarima; sadržaji pravne zaštite koja se pruža u građanskim stvarima); Pravna priroda pozicije stranaka u parničnom postupku (slobodan pristup sudovima; pravo na negativnu procesnu odluku, pravo na suđenje, pravo na povoljnu meritornu odluku); Procesna legitimacija i pravni interes; Načelo saslušanja stranaka (pravično suđenje); Teorijske osnove utvrđivanja činjeničnoga stanja u parničnom postupku; Sudske odluke i njihovi učinci, pravomoćnost; Problem prejudicijaliteta, Pravni lijekovi (žalba i revizija).
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja građanskog procesnog prava; razumjeti ulogu parničnog postupka u zaštiti građanskih materijalnih prava; primijeniti osnovna načela građanskog procesnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja građanskog procesnog prava te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.
Ispitni rokovi