Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Alternative Dispute Resolution 9 4.0
1,1,1
INFO
Children's Procedural Rights and Civil Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Civil Procedure and Critical Reading of ECtHR and CJEU Case Law 9 4.0
0,0,0
INFO
Comparative Civil Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Građansko procesno pravo 7 8.0
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo i kritičko čitanje prakse Suda u Strasbourgu i Suda EU-a 9 4.0
0,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - vježbe 7 2.0
1,0,0
INFO
Insolvency Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Izvansudsko rješavanje sporova 9 4.0
1,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Komparativno građansko procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Organisation of the Judiciary 9 4.0
1,1,1
INFO
Organizacija pravosuđa 9 4.0
1,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Pravno savjetovanje 9 4.0
0,0,0
INFO