Upute za predaju konačnog teksta diplomskog rada

Konačni tekst diplomskog rada potrebno je, uz propisani broj primjeraka rada u ispisu i uvezu, predati i na CD-u. Uz to, obvezno se prilaže i izjava o autorstvu diplomskog rada. 


Repozitorij