POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI IZ KAZNENOPRAVNIH ZNANOSTI

Poslijediplomski studiji iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i Poslijediplomski specijalistički studij. 

Na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti, program studija traje šest semestara. Organiziran je u mentorskom sustavu i omogućuje individualizaciju studija prema interesima svakog studenta. Program studija sastoji se od a) znanstveno nastavnog dijela b) znanstveno-istraživačkog dijela. Ukupno opterećenje  iznosi, prema čl. 8. Načela za uspostavu poslijediplomskih doktorskih studija NVVO RH, za znanstveno nastavni dio (cca) 60 a za znanstveno istraživački dio (cca) 120, odnosno sveukupno 180 ECTS bodova

Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti traje tri semestra, a ukupno opterećenje za studente iznosi sveukupno 96 ECTS bodova. Njegov sadržaj obveznih i izbornih predmeta kombinira produbljene uvide u kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologiju, kriminalistiku, kriminalnu politiku, suzbijanje organiziranog kriminaliteta, zaštitu ljudskih prava u kaznenom postupku, međunarodno kazneno pravo, gospodarska kaznena djela s motrišta hrvatskog i poredbenog prava. Program studija prilagođen je aktualnim potrebama prakse s obzirom na novo hrvatsko procesno kazneno zakonodavstvo i na novi Kazneni zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine. S obzirom da je 2013. godina značajna i zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programski sadržaji studija prilagođeni su potrebi boljeg razumijevanja europskog kaznenog prava kao dijela hrvatskog pravnog sustava u širem smislu.

 

ZA INFORMACIJE O STUDIJU I SVA PITANJA U VEZI STUDIJA MOLIMO KONTAKTIRATI TAJNICU POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA IZ KAZNENOPRAVNIH ZNANOSTI GOSPODJU RUZICU MIHELJ NA TEL. 01 4564 317, e-mail: ruzica.mihelj@pravo.hr

 

Obavijesti
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski studij)
Repozitorij je prazan
Poslijediplomski specijalistički studij
Repozitorij je prazan