Literatura za pripremanje ispita iz kolegija Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba - dostupno u elektronskom obliku (kontaktirati ruzica.mihelj@pravo.hr)