Literatura za pripremanje ispita iz kolegija Prekršajno pravo - dostupno u elektronskom obliku (kontaktirati ruzica.mihelj@pravo.hr)