KAZNENO PRAVO - OPĆI DIO:
Kazneno pravo - opći dio
Kazneno pravo - opći dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166790
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Osnovni podaci
Kazneno pravo - opći dio Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
7.0 166790
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

ponedjeljkom u 18:30 sati, Gundulićeva 10, soba 12/I. (najaviti dolazak putem e-maila zbog mogućnosti službenog odsustva)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Cvitanović-Derenčinović-Horvatić; Kazneno pravo opći dio I; (2016), str
OBVEZNA: Cvitanović; Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu; (1999), str
PREPORUČENA: Bačić; Kazneno pravo: opći dio; (1998), str
PREPORUČENA: Bojanić; Prekoračenje granica nužne obrane; (1999), str
PREPORUČENA: Garačić; Novi Kazneni zakon; (2013), str
PREPORUČENA: Horvatić-Novoselec; Kazneno pravo: opći dio; (2001), str
PREPORUČENA: Novoselec-Bojanić; Opći dio kaznenog prava; (2013), str
PREPORUČENA: Turković; Komentar Kaznenog zakona; (2013), str
PREPORUČENA: Šilović; Kazneno pravo. I. Opći dio: prema krivičnom zakonu od 27. januara 1929. i zakonu o izvršivanju kazni lišenja slobode od 16. februara 1929.; (1929), str
PREPORUČENA: Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, I. svezak; (1956), str
PREPORUČENA: Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil; 4. Auflage; (2006), str
PREPORUČENA: Fletcher; Rethinking Criminal Law; (2000), str
PREPORUČENA: Pradel; Manuel de droit penal general, 14e ed. revue et augmentee 30 avril 2002; (2002), str
Opis predmeta
Zadatak je nastave iz kolegija produbljivanje znanja iz ključnog dijela kaznenopravne dogmatike. Glede ulaznih znanja i kompetencija, od polaznika se očekuje dobro poznavanje temeljnih instituta općeg dijela kaznenog zakona s diplomske (integrirane) razine pravne naobrazbe. Težište poučavanja je na komparativnom pristupu kako bi polaznici studija dobili uvid u neke značajnije strane kaznenopravne sustave (njemački, austrijski, švicarski, francuski, angloamerički itd.). Pristup poučavanju je problemski, bilo da se radi o teorijskoj obradi pojedinih instituta dogmatike kaznenog prava ili o praktičnoj primjeni teorijskih postavki u konkretnim slučajevima. Potrebno je ukazati na novija kretanja u suvremenoj dogmatici općeg dijela kaznenog prava i njihov utjecaj na hrvatsko kazneno zakonodavstvo te na potrebu da im se prilagodi i praksa hrvatskih sudova. Osobito treba produbiti ona područja koja su u našoj dosadašnjoj literaturi i judikaturi bila nedovoljno obrađena (problem uzročnosti, nove zakonske koncepcije nužne obrane i krajnje nužde, teorijske i praktične teškoće vezane uz zablude) ili koja općenito predstavljaju novost u suvremenom kaznenom pravu.

Sadržaj kolegija:
- uvod u kazneno pravo i kratak pregled povijesti kaznenog prava;
- pojam kaznenog djela, njegovi elementi i njegovo značenje u kaznenopravnoj dogmatici;
- radnja kaznenog djela;
- biće kaznenog djela, s posebnim osvrtom na problematiku uzročnosti i nečinjenje;
- protupravnost i razlozi isključenja protupravnosti (s posebnim naglaskom na institute koji se temeljito ne obrađuju na diplomskoj razini);
- krivnja i njezini elementi (ubrojivost, namjera ili nehaj, svijest o protupravnosti i ispričavajući razlozi);
- zablude u kaznenom pravu;
- pokušaj (razgraničenje pokušaja od pripremnih radnji i dovršenog kaznenog djela, posebni slučajevi pokušaja, neprikladni pokušaj i putativni delikt);
- dobrovoljni odustanak;
- sudioništvo (teorije o počiniteljstvu, posredno počiniteljstvo, supočiniteljstvo, poticanje, pomaganje, nužno sudioništvo);
- stjecaj (idealni i realni stjecaj, kažnjavanje za stjecaj, prividni stjecaj);
- produljeno kazneno djelo;
- kaznenopravne sankcije i posebne kaznenopravne mjere;
- harmonizacija općeg dijela kaznenog prava u europskim razmjerima.
Ispitni rokovi
Obavijesti