KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO:
Kazneno pravo - posebni dio
Kazneno pravo - posebni dio
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166803
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Osnovni podaci
Kazneno pravo - posebni dio Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
7.0 166803
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 54
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

ponedjeljkom u 18:30 sati, Gundulićeva 10, soba 12/I. (najaviti dolazak putem e-maila zbog mogućnosti službenog odsustva)

Gundulićeva 10, soba 12
Literatura
OBVEZNA: Derenčinović, Cvitanović, Munivrana Vajda, Turković; Posebni dio kaznenog prava; (2013), str
OBVEZNA: Turković i dr.; Komentar Kaznenog zakona (radna skupina); (2013), str
PREPORUČENA: Bačić, Pavlović; Kazneno pravo, posebni dio; (2001), str
PREPORUČENA: Bačić, Pavlović; Komentar Kaznenog zakona; (2004), str
PREPORUČENA: Derenčinović; 6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kod kaznenih djela protiv imovine; HLJKPP (1998), str. 197-208
PREPORUČENA: Derenčinović, Davor; Mit(o) korupciji; NOCCI (2001), str
PREPORUČENA: Horvatić, Šeparović i suradnici; Kazneno pravo, posebni dio; (1999), str
PREPORUČENA: Kurtović, Anita, Garačić, Ana; Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17 (2010), str. 597-618
PREPORUČENA: Kurtović, Anita; Novosti u kaznenopravnom uređenju čedomorstva, usmrćenja na zahtjev i protupravnog prekida trudnoće; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova: II. znanstveni skup: Novalja (2011), str. 51-64
PREPORUČENA: Kurtović, Garačić; 5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građana; HLJKPP (1998), str
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Gospodarska kaznena djela; Hrvatska pravna revija (2001), str
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda; Pravni vjesnik (Osijek) (1992), str
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Novo hrvatsko prometno kazneno pravo; HLJKPP (1997), str
PREPORUČENA: Novoselec, Petar; Posebni dio kaznenog prava; (2007), str
PREPORUČENA: Rittossa, Dalida; Martinović, Igor; Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi; HLJKPP (2014), str. 509-548
PREPORUČENA: Šuperina, Garačić; Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona; HLJKPP (2000), str
PREPORUČENA: Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, II. svezak; (1958), str
PREPORUČENA: povijesni izvori hrvatskog posebnog kaznenog zakonodavstva od 1787.; strana (preporuča se da se polaznik specijalističkog studija upozna barem s jednim udžbenikom posebnog dijela reprezentativnim za neki nacionalni kaznenopravni sustav, a doktorskog barem s dva takva udžbenika, od kojih se svaki odnosi na jedan sustav): * njemačko govorno područje: Strafrecht besonderer Teil... udžbenik ili komentar po izboru * englesko govorno područje: Criminal Law Specific Crimes... udžbenik ili komentar po izboru * francusko govorno područje: Droit penal special... udžbenik ili komentar po izboru * talijansko govorno područje: Diritto penale - parte speciale... udžbenik ili komentar po izboru * strani kazneni zakonici - posebni dio (po izboru); , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Steći znanja o relevantnim pitanjima koja se javljaju u vezi pojedinih kaznenih djela;
2. Analizirati i tumačiti zakonske opise kaznenih djela;
3. Proširiti znanje studenata u području posebnog dijela kaznenog prava;
4. Upoznati se sa stranom i domaćom judikaturom i poredbenim pravom;
5. Ukazati na pitanja koja su prijeporna u teoriji i praksi;
6. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanta) iz svih perspektiva;
7. Vrednovati prednosti i nedostatke postojećih kaznenih djela i njihovu primjenu u praksi hrvatskih sudova


Kolegijem obuhvaća sljedeće sadržaje:
1.i kriminalnopolitički aspekti uređenja posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
2. povijesne odrednice;
3. uređenje i sistematika i glavni problemi izgradnje posebnog dijela kaznenog zakonodavstva;
4. konstrukcija modela zakonskih opisa kaznenih djela u posebnom dijelu;
5. posebni dio pozitivnog hrvatskog kaznenog zakonodavstva (razrada najučestalijih kaznenih djela i to: kaznena djela protiv života i tijela; kaznena djela protiv spolne slobode; kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; kaznena djela protiv časti i ugleda; kaznena djela protiv imovine; kaznena djela protiv sigurnosti prometa; kaznena djela protiv braka, obitelji i djece; kaznena djela krivotvorenja; kaznena djela protiv službene dužnosti; kaznena djela protiv pravosuđa; tzv. cyber kriminal; kaznena djela protiv okoliša itd.
6. komparativno posebno kazneno zakonodavstvo
Ispitni rokovi
Obavijesti