MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO:
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166794
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno pravo Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166794
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Zbog korištenja slobodne studijske godine u akademskoj godini 2023./24. konzultacje se neće održavati.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
Literatura
OBVEZNA: Cryer, Robert; Friman, Hakan; Robinson, Darryl; Wilmshurst, Elisabeth; An Introduction to International Criminal Law and Procedure; Cambridge University Press (2014), str
OBVEZNA: Krapac, Davor; Međunarodno kazneno procesno pravo. Oris postupaka pred međunarodnim kaznenim sudovima; Zagreb (2012), str. 1-28
OBVEZNA: Munivrana Vajda, Maja; Derenčinović, Davor et al.; Posebni dio kaznenog prava; Zagreb (2013), str
OBVEZNA: Josipović, Ivo; Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj; Zagreb (2006), str
OBVEZNA: Statut Međunarodnog kaznenog suda (Rome Statute of the International Criminal Court), U.N. Doc. A/CONF.183/9; , str
OBVEZNA: Pravila o postupku i dokazima Međunarodnog kaznenog suda (Rules on Procedure and Evidence); , str
OBVEZNA: Statut Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ažurirana verzija iz 2009. godine; , str
PREPORUČENA: Slye, Ronald C.; Van Schaack, Beth; International Criminal Law; Aspen Publishers (2009), str
PREPORUČENA: Safferling, Christoph; International Criminal Procedure; Oxford University Press (2012), str
PREPORUČENA: Schabas, William A.; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str
PREPORUČENA: Bonačić. Marin; Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja; Zagreb (2012), str
PREPORUČENA: Munivrana, Maja; Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona; Zagreb (2007), str
PREPORUČENA: Josipović, I; Krapac, D.; Novoselec, P.; Stalni Međunarodni kazneni sud; Zagreb (2001), str
PREPORUČENA: Munivrana Vajda, Maja; thnic Cleansing as Genocide - Assessing the Croatian Genocide Case before the ICJ; International Criminal Law Review (2015), Volume 15, Issue 1 (2015), str. 147 -169
PREPORUČENA: Munivrana Vajda, Maja; Distinguishing Between Principals and Accessories at the ICC - Another Assessment of Control Theory; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 64 (2014) (2014), str. 1039-1060
PREPORUČENA: Bonačić, Marin; Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove: funkcije i odnos s hrvatskim pravosuđem; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.64 (2014), br. 5-6 (2014), str. 1061-1089
PREPORUČENA: Damaška, Mirjan; Pravi ciljevi međunarodnog kaznenog pravosuđa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15 (2008), br. 1 (2008), str. 13-33
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Predmet Međunarodno kazneno pravo studente uvodi u kompleksnu materiju koja povezuje niz drugih grana prava, kazneno i kazneno procesno pravo, međunarodno pravo, međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Riječ je o pravnom području koje se intenzivno razvija rušeći mnoge od pravnih i političkih dogmi koje su važile do potkraj XX. stoljeća. U prvom redu, ono snažno redefinira načelo suverenosti država. Međunarodno kazneno pravo. studentima objašnjava osnovne pojmove međunarodnog kaznenog prava te ih upoznaje s njegovim filozofskim i političkim temeljima. U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s povijesnim razvojem međunarodnog kaznenog prava i modernim tendencijama. Naglasak će biti na pravu i praksi međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda.

Sadržaj kolegija
Pojam i izvori međunarodnog kaznenog prava. Važenje normi međunarodnog kaznenog prava. Odnos prema drugim pravima, posebno međunarodnom javnom pravu i nacionalnom kaznenom i kaznenom procesnom pravu. Svrha i ciljevi međunarodnog kaznenog prava. Načela međunarodnog kaznenog prava.
Povijest međunarodnog kaznenog prava. Pravni, povijesni, filozofski i politički temelji međunarodnog kaznenog prava, suradnje država na području suzbijanja kaznenih djela i međunarodnih kaznenih sudova.
Međunarodni zločini. Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Razlozi isključenja protupravnosti (kaznene odgovornosti) u međunarodnom kaznenom pravu. Oblici individualne kaznene odgovornosti s posebnim osvrtom na teoriju vlasti nad djelom, zapovjednu odgovornost i zajednički zločinački pothvat. Krivnja.
Subjekti međunarodnog kaznenog postupka. Tijek postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima i zaštita ljudskih prava. Dokazivanje pred međunarodnim kaznenim sudovima. Suradnja međunarodnih kaznenih sudova s državama. Rezidualne funkcije i mehanizmi međunarodnih kaznenih sudova.
Ispitni rokovi
Obavijesti