CoCoCrim

 

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se od 1. ožujka 2015. projekt Hrvatske zaklade za znanost naziva "Pravosudna suradnja Hrvatske u kaznenim stvarima u EU i regiji: nasljeđe prošlosti i izazovi budućnosti / Croatian Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU and the Region: Heritage of the Past and Challenges of the Future (CoCoCrim)". Riječ o projektu u okviru kojega se istražuje suradnja Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije, državama u regiji i međunarodnoj zajednici u kaznenopravnom području s ciljem poboljšanja hrvatskog kaznenog pravosuđa i napretka kaznenopravne znanosti. Na projektu sudjeluju članovi Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, te kaznenopravni znanstvenici i nastavnici sa pravnih fakulteta u Splitu i Osijeku te sa Visoke policijske škole.