CrossJustice

CrossJustice: Informacijski alat za znanje, savjetovanje i izgradnju kapaciteta za
kaznena procesna prava u pravosudnoj suradnji, međunarodni je istraživački projekt, finaciran od strane Programa za pravosuđe Europske unije (2014-2020). Nositelj projekta je je Sveučilište u Bologni, a jedan od partnera u istraživačkom konzorciju je i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ostali su partneri: Sveučilišta u Torinu, Wroclawu i Leidenu, European University Institute te APIS Europa). 

 

Krajnji cilj projekta je stvaranje online platforme kroz koju prije svega pravni praktičari, ali i svi drugi koji su zainteresirani za materiju pravosudne suradnje, mogu pronaći korisne informacije o načinu na koji temeljna prava obrane u kaznenom postupku funkcioniraju u transnacionalnom kontekstu. Online platorma dostupna je na sljedećim adresama: 

https://www.crossjustice.eu/en/index.html#crossjustice-platform

https://legalmachinelab.unibo.it/crossjustice

 

    Projekt je financiran od strane Programa za pravosuđe Europske unije (2014-              2020). 

    Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Pravni fakultet Sveučilišta u          Zagrebu i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražava stavove Europske                                             komisije.