Predmeti koje izvode članovi katedre za kazneno procesno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Djeca i kazneno pravo 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama- seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo- opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno-procesno pravni poredbeni sustavi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 6.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Razvoj supranacionalnog kaznenog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju 1, 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Criminal Law of the European Union 10 4.0
1,1,1
INFO
European and International Cooperation in Criminal Matters 9 4.0
1,1,1
INFO
Human Rights and Criminal Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
International Criminal Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Kazneno pravo Europske unije 10 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 10 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i kazneno pravosuđe 10 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Psihijatrija i pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Rodno utemeljeno nasilje nad ženama i nasilje u obitelji 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove kaznenog i prekršajnog prava 3 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO