DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO:
Diplomatsko i konzularno pravo
Diplomatsko i konzularno pravo
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166903
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Diplomatsko i konzularno pravo Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166903
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 2,; (2012), str. §§ 39-44 (krupni i sitni slog)
OBVEZNA: Berković, S.; Diplomacija i diplomatska profesija; (2006), str
OBVEZNA: Denza, E.; Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 2. izd.; (2004), str
OBVEZNA: Lee, L.T./Quigley, J.; Consular Law and Practice, 3. izd.; (2008), str
OBVEZNA: Watts, Sir A.; The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of Governments and Foreign Ministers; Recueil des cours, sv. 247, 1994. (1994), str
PREPORUČENA: Zourek, J.; Le statut et les fonctions des consuls; Recueil des cours, sv. 106, 1962. (1962), str
PREPORUČENA: Lapaš, D./ Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata; (2005), str. glava IX
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj predmeta Diplomatsko i konzularno pravo jest ponajprije zainteresiranim studentima omogućiti detaljnije proučavanje toga dijela međunarodnog prava na poslijediplomskom studiju.
2. Također, cilj je navedenog predmeta steći opća i posebna znanja o organima vanjskog zastupanja države i pravu poslanstva međunarodnih organizacija te s time povezanim pravnim položajem, povlasticama i imunitetima međunarodnih službenika.
3. Konačno, nije zanemariva ni činjenica su određeni broj studenata ovoga poslijediplomskog studija nerijetko zaposlenici Ministarstva vanjskih poslova gdje bi im detaljnije poznavanje upravo materije diplomatskog i konzularnog prava moglo biti od iznimne koristi.
Sadržaj kolegija
1. Uvod
1.1. Diplomatsko i konzularno pravo (povijest, izvori)
1.2. Diplomatski odnosi
2. Diplomatsko pravo
2.1. Organi međunarodnih odnosa
2.2. Diplomatski zastupnici
3. Diplomatski zastupnici jedne države u drugoj
3.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961.
3.2. Članovi diplomatske misije
3.3. Šef diplomatske misije
3.3.1. Razredi i rangovi šefova misija
3.3.2. Početak i prestanak funkcije šefa misije
3.4. Ostali članovi diplomatskog osoblja
3.5. Ostali članovi misije
4. Funkcije diplomatske misije
5. Diplomatske povlastice i imuniteti
5.1. Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatske misije
5.1.1. Nepovredivost prostorija
5.1.2. Nepovredivost arhiva
5.1.3. Sloboda diplomatske korespondencije
5.1.4. Fiskalna i carinska izuzeća
5.2. Diplomatske povlastice i imuniteti diplomatskih zastupnika i ostalih članova diplomatske misije
5.2.1. Trajanje diplomatskih povlastica i imuniteta
5.2.2. Osobna nepovredivost diplomatskih zastupnika
5.2.3. Izuzeće od sudbenosti
5.2.4. Socijalno osiguranje
5.2.5. Izuzeće od davanja
5.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države
6. Specijalne misije
6.1. Konvencija o specijalnim misijama iz 1969.
6.2. Pojam specijalne misije
6.3. Funkcije specijalne misije
6.4. Povlastice i imuniteti specijalne misije
7. Predstavljanje država u međunarodnim organizacijama
7.1. Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama
7.2. Pojam i vrste međunarodnih organizacija
7.3. Predstavnici država u međunarodnim organizacijama
7.4. Povlastice i imuniteti
8. Međunarodni službenici
9. Konzularno pravo
9.1. Pojam konzularnog prava
9.2. Konzularni odnosi
10. Konzularni uredi
11. Konzularni dužnosnici
11.1. Šefovi konzularnih ureda
11.2. Ostali konzularni dužnosnici
12. Konzularne funkcije
13. Konzularne povlastice i imuniteti
13.1. Povlastice i imuniteti koji se odnose na konzularni ured
13.1.1. Nepovredivost prostorija
13.1.2. Nepovredivost arhiva
13.1.3. Sloboda korespondencije
13.1.4. Fiskalna i carinska izuzeća
13.2. Povlastice i imuniteti konzularnih dužnosnika
13.2.1. Trajanje konzularnih povlastica i imuniteta
13.2.2. Osobna nepovredivost
13.2.3. Izuzeće od sudbenosti
13.2.4. Ostala izuzeća
13.2.5. Socijalno osiguranje
13.2.6. Povlastice i imuniteti na području treće države
14. Počasni konzuli
Ispitni rokovi
Obavijesti