Djelatnici na katedri za međunarodno privatno pravo

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić 4895 621 Ćirilometodska 4, soba 21

Utorkom, 10-11.30

prof. dr. sc. Vilim Bouček 4895 604 Ćirilometodska 4, soba 4

Utorkom, 15.45-17.15 h.

prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 4895 605 Ćirilometodska 4, soba 5

Utorkom, 16-17.30 h.

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško 4895 757 Ćirilometodska 4, soba 57

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar +385 1 4895 747 Ćirilometodska 4, soba 47

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Vanjski suradnici

djelatnici
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Vanesa Brizić Bahun
Renata Košir Skračić