Obavijesti
Joint – Seminar: Legal Harmonization...
  Ovogodišnji Joint – Seminar: Legal Harmonization with EU Law: The Case of Croatia, Slovenia and Austria - Selected Topics održao se od 11. do 12. svibnja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Riječ je o seminaru na kojem sudjeluju studenti sa tri pravna fakulteta iz tri države, odnosno pravni fakultet iz Zagreba, Maribora i Graza. Seminar je zamišljen na način da studenti jednog fakulteta izlažu određene teme iz europskog prava kolegama sa drugih fakulteta. Tako su ove godine studenti s Pravnog fakulteta iz Zagreba izlagali teme iz Europskog međunarodnog privatnog prava, studenti iz Maribora teme iz Unutarnjeg tržišta i temeljnih sloboda EU, a studenti iz Graza teme iz Europskog prava tržišnog natjecanja. Nakon bloka izlaganja jednog fakulteta pristupa se rješavanju problemskih zadataka vezanih uz izloženu temu. Zadaci se rješavaju u grupama koje se sastoje od studenata sa različitih pravnih fakulteta, što se pokazalo vrlo zanimljivim jer studenti automatizmom na prvu pristupaju rješavanju zadataka sa stajališta svog nacionalnog prava te tek se kroz međusobnu raspravu dolazi do rješenja na razini europskoga prava. Na seminaru je sudjelovalo dvadeset studenata, od čega pet studenata na Erasmus programu studentske razmjene, a sudjelovao je čak i jedan student na studentskoj razmjeni iz Australije. Osim stjecanja novih znanja, ovakav oblik seminara omogućuje i upoznavanje stranih kolega te susret sa pravnim sustavima drugih zemalja, što bez ovakvih vrsta seminara nije moguće. Također, kroz zajedničko druženje i slobodno vrijeme u samo dva dana stekla su se mnoga nova prijateljstva i već su dogovoreni novi zajednički susreti. Htio bih se zahvaliti studentima Pravnog fakulteta u Mariboru i njihovim profesorima na gostoprimstvu, a posebna zahvala prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću, kao jednom od začetnika ovog projekta, i poslijedoktorandici dr. sc. Teni Hoško što su nam omogućili da sudjelujemo na ovom seminaru.   Petar Kovačević Student Pravnog fakulteta u Zagrebu
Joint seminar 2014.
Joint Seminar on EU Law, Zagreb, 21.-23. svibnja 2014. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 21. do 23. svibnja 2014. godine održan je Joint Seminar na temu: Legal Harmonisation with EU Law - The Case of Croatia, Slovenia and Austria. Riječ je o već tradicionalnoj suradnji tri pravna fakulteta; Maribora, Graza i Zagreba. Na seminaru je sudjelovalo osamnaest studenata, među kojima je bilo studenata na Erasmus programu studentske razmjene, a tema je privukla i jednu polaznicu doktorskog studija. Radni jezik bio je engleski, a radni princip „studenti studentima“. Naime seminar je zamišljen tako da isključivo studenti predaju te svojim izlaganjem izazovu debatu o pojedinoj aktualnoj temi. Obrađivane su se teme iz područja prava Europske unije od onih temeljnih za EU poput građanstva Unije, temeljnih sloboda pa do nekih posebnih područja poput prava okoliša i tržišnog natjecanja. Izlaganja su također pokrivala i pitanja međunarodnog privatnog prava u pravu EU poput njegova razvoja, ali i nadležnost i priznanje i ovrhu prema uredbi Bruxelles I,  Uredbe Rim I i II te osobni statut trgovačkog društva. Posebnost ovogodišnjeg seminara bilo je izlaganje o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Albanije EU, odnosno o procesu pridruživanja i stabilizacije kao temelju za harmonizaciju, s pogledom na praktične probleme. Profesori i asistenti su, uz organizacijsku i moralnu potporu, izlaganja upotpunili pitanjima, komentarima, primjerima. Često bi se uslijed njihovih primjedbi razvila rasprava i potakla daljnja analiza. Pozornost je izazvala, primjerice, prezentacija polaznice seminara o odnosu ljudskih prava i tržišnih sloboda unutar EU, koja je snagom svojih argumenata i efektnim izlaganjem teme otvorila drugačiji prostor za raspravu. Osim prostora za raspravu, seminar je otvorio i prostor za druženje i upoznavanje. Unatoč dosta intenzivnom programu samog seminara, našlo se vremena za predah i za razgledavanje grada. Iako je službeni jezik bio engleski, mogli su se u neobaveznom dijelu programa čuti i hrvatski, njemački, slovenski. Dakle, „na kraju dana“ svi smo se razumjeli, a na kraju seminara stekli nove prijatelje i europske sugovornike. Hvala studentima fakulteta u Grazu i Mariboru, koji su nas posjetili i podsjetili na neke važne i zanimljive teme iz europskog prava. U ugodnom društvu smo dobili znanje, svježe informacije i mnogo vedrine.   Ana Bagić Studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu    
Joint seminar 2012.
 Joint Seminar: Legal Harmonisation with EU Law- The Case of Croatia, Slovenia and Austria- Selected Topics 2012“ održan je i ove godine u suradnji Pravnog fakulteta u Grazu, Pravnog fakulteta u Mariboru i Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ovaj seminar je poseban upravo po tome što se održava po dva dana na ovim fakultetima u pravilnim vremenskim razmacima:  29. i 30. ožujka 2012. u Grazu, 10. i 11. svibnja 2012. u Mariboru te 24. i 25. svibnja 2012. u Zagrebu. Na njemu su sudjelovali studenti navedenih pravnih fakulteta, a među ukupno dvadesetak studenata, u pravilu po osam sa svakog fakulteta, bilo je i kolega koji na nekom od fakulteta studiraju u sklopu programa studentske razmjene.