Bruxelleska konvencija o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 1968. (prikazuju se samo mape članaka vezano za koje postoji sudska praksa)