PREDMETI:
Katedra za obiteljsko pravo
Predmeti koje izvode članovi katedre za obiteljsko pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Dječja prava i prevencije rizičnih ponašajna 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Dodatni seminarski rada 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko obiteljsko pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Medijacija obiteljsko-pravnih sporova 2 6.0
0,0,0
INFO
Mediji i djeca 2 6.0
0,0,0
INFO
Nasilje i djeca 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo- odabrana poglavlja 3 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo djeteta na obrazovanje 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Pravo djeteta na uzdržavanje 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad s konzultacijama 1 6.0
0,0,0
INFO
Specifičnosti psihotraume djece 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Tjelesna trauma djeteta 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Uvod u prava djece 1 6.0
0,0,0
INFO
Završni specijalistički rad 3 30.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Bračni ugovor 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Bračni ugovori 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko obiteljsko pravo 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravno uzdržavanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - odabrana poglavlja 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Prava djece 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Seminar 1. 1 6.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Children's Procedural Rights and Civil Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Europsko obiteljsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Family Law 3 8.0
1,1,1
INFO
Human rights and atrocity crimes prevention 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Family Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina 9 4.0
1,1,1
INFO
Ljudska prava u teoriji prava 9 4.0
1,1,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje 9 4.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 3 8.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava 3 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje 1 5.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada završnog rada 6 9.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo s matičarstvom 4 7.0
0,0,0
INFO