Znanstveno-istraživački seminari

 

Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji, III-IV. semestar, 10 ECTS

 

Središte i periferija u europskoj pravnoj tradiciji, III-IV. semestar, 10 ECTS

 

Ovisnost i modernizacija prava - tradicijske i poredbene odrednice, III-IV. semestar, 10 ECTS