OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 74204
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 74204
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Željko Potočnjak, Ivana Grgurev, Andrea Grgić (urednici); Perspektive antidiskriminacijskog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48; 133-151; 153-196
Grgurev, Ivana; Zaštita radnika od uznemiravanja na osnovi spola i spolnog uznemiravanja u pravu Europske unije, domaćem i usporednom pravu, u: Pravna zaštita od spolnog uznemiravanja (ur. Ivana Grgurev i Željko Potočnjak); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 29. -58
Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea; Dokazivanje prima facie diskriminacije, u: Liber amicorum Mihajlo Dika, Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe (ur. Uzelac, Alam; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra); Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 323-347
Zakon o suzbijanju diskriminacije; , str
Zakon o ravnopravnosti spolova; , str
Grgurev, Ivana; Dosezi razumne prilagodbe (u domaćem, anglosaksonskom i pravu EU), u: Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 2-3; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2020), str. 287-314
Opis predmeta
Pravni izvori (međunarodni, regionalni i nacionalni) koji zabranjuju diskriminaciju u području radnih odnosa i socijalne sigurnosti; sadržaj pojma diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti; iznimke od zabrane diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti; pravne posljedice diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti (provedba zajamčenih prava/zaštita); specifičnosti radnopravne i socijalnopravne diskriminacije po pojedinim osnovama (spol, spolna orijentacija, invalidnost, dob, vjera itd.); sve navedeno obrađuje se analizom prakse Europskog suda za ljudska prava, Suda Europske unije, nacionalnih sudova te se domaće zakonsko uređenje, u cilju utvrđenja (ne)postojanja adekvatne pravne zaštite, stavlja u usporednopravni kontekst.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.