Raspored predavanja

Predavanja se u akademskoj godini 2022./23. održavaju prema sljedećem rasporedu:

 

ENG  III - A-GR-1   utorak, 12-14, GUND., dv. 9  SNJEŽANA HUSINEC

ENG III – A-GR-2   petak, 12-14, GUND., dv. 9  SNJEŽANA HUSINEC

ENG III – A-GR-3   srijeda,  12-14, GUND., dv. 8 IRENA HORVATIĆ BILIĆ

ENG III – A-GR-4  četvrtak, 14-15,30, GUND., dv. 8 SNJEŽANA HUSINEC

ENG III – A-GR-5  ponedjeljak,  12-14, GUND., dv. 8  MARIJANA JAVORNIK ČUBRIĆ

ENG III – B-GR-1   utorak, 10-12, GUND., dv. 4  MILJEN MATIJAŠEVIĆ