RASPORED PREDAVANJA:
Engleski jezik socijalne struke I
Raspored predavanja u akademskoj godini 2022./23.

Grupa A (A-Lozančić),

četvrtak, 8:00-11:00, Gundulićeva 10, dv. I MILJEN MATIJAŠEVIĆ

Grupa B (Lugović-Ž),

četvrtak 11:45-14:45, Nazorova, dv. III MILJEN MATIJAŠEVIĆ