OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik socijalne struke II
Studij: Socijalni rad - 3. semestar
Šifra: 31733
ECTS: 4.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Izvođači: Agnes Milovan-Solter , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik socijalne struke II Socijalni rad - 3. semestar
4.0 31733
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

za vrijeme ispitnih rokova po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 11:00-12:00

Gundulićeva 10, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
Agnes Milovan-Solter , pred. (Predavanja)

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
OBVEZNA: Marijana Javornik Čubrić; English for the Social Work Profession; Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Biblioteka socijalnog rada (2020), str. 208
PREPORUČENA: Željko Bujas; Novi englesko-hrvatski rječnik; Nakladni zavod Globus (2019), str. 1920
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s ključnim terminima u opisivanju područja socijalnog rada. U okviru kolegija raspravlja se o etici socijalnog rada i etičkim dilemama s kojima se suočavaju socijalni radnici. Ističe se važnost poznavanja ljudskih prava i ulozi Europskog suda za ljudska prava. Opisuje se djelovanje socijalnih radnika u suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti. Definira se obiteljsko pravo i raspravlja o radu socijalnih radnika u svrhu zaštite djece. Analiziraju se problemi s kojima su suočene starije osobe i osobe s invaliditetom. Izdvajaju se najvažnija načela socijalnog rada uz korištenje relevantne stručne terminologije na engleskom jeziku. U okviru kolegija obrađuju se i prevode različite vrste tekstova uključujući dijelove zakona, konvencija i priopćenja za javnost.
U obradi svake teme rješavaju se brojni zadaci vezani terminologiju, kolokacije, tvorbu riječi i vještinu prevođenja.
Posebna se pozornost poklanja usvajanju stručne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina. Studenti se potiču na samostalan rad i daljnje proučavanje navedenih tema u obliku izrade prezentacija.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.