RASPORED PREDAVANJA:
Raspored predavanja u akademskoj godini 2022./23.

Grupa A (A-K),

ponedjeljak, 8:00-11:00, Nazorova, dv. 3 MARIJANA JAVORNIK ČUBRIĆ

Grupa B (L-Ž),

četvrtak, 8:00-11:00, Nazorova, dv. 3 MARIJANA JAVORNIK ČUBRIĆ